Awarie można zgłaszać telefonicznie pod numerami:
  • 14 620 14 14
  • 14 620 14 15
  • 606 272 405
  • lub osobiście, w naszym biurze przy ul. Pułaskiego 56


Przed wezwaniem serwisu warto:
  • Sprawdzić na manometrze ciśnienie wody w urządzeniu, czy mieści się ono w zakresie zalecanym przez producenta i podanym w instrukcji obsługi.
  • Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli wyświetlana jest informacja o zablokowaniu, nacisnąć przycisk "reset". Jeśli po tej operacji urządzenie zacznie pracować należy je obserwować, czy nie występują objawy nieprawidłowej pracy - np. nietypowe odgłosy, zapach spalin w pomieszczeniu. Jeśli cokolwiek wzbudza Państwa podejrzenia, najlepiej dla własnego bezpieczeństwa natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania elektrycznego i zamknąć dopływ gazu, poczym wezwać serwis. Warto to zrobić też w przypadku gdy urządzenie nie było dawno (ponad rok) serwisowane, a występujące objawy wzbudzają niepokój.


Przed rozmową z firmą serwisową dobrze jest przygotować następujące informacje:
  • Nazwę producenta i oznaczenie typu urządzenia. Informacje te można znaleźć w karcie gwarancyjnej urządzenia lub na jego tabliczce znamionowej. Jeśli nazwa modelu nie jest znana, pomoże też podanie, choćby orientacyjnie, jego typu (np. kocioł grzewczy stojący lub wiszący, jedno czy dwufunkcyjny, polski czy niemiecki, itp.)
  • Dokładny opis usterki czyli jak się objawia, w jakich okolicznościach występuje.


Przygotowanie powyższych informacji znacznie usprawni rozmowę i umożliwi precyzyjne określenie zakresu, kosztu, terminu naprawy.

 
Teraz można również zgłosić swój kocioł lub terme
do serwisu korzystając z formularza
zgłoszeniowego on-line.
zgłoszenie on-line

CENTRUM-SERWISOWE.eu 2011-2013  |  wszelkie prawa zastrzeżone  |  webmaster wyślij zgłoszenie on-line